Dani Chicano

“La direcció de Marc Hervàs és detallista, rigorosa, i es percep l’entestament en què tot flueixi, de mantenir una certa poètica i harmonia, de manera que en les transicions, a més d’una suggeridora música d’època, els intèrprets ballen, de la mateixa manera que s’imbueixen de l’esperit del personatge que manipulen en cada moment, fins al…

Details